12 orsaker till impotens

Många män tror att deras impotens har med deras psyke att göra. Men det är bara en av fler anledningar till att impotens uppkommer. Läs alla orsaker här.


alder-impotent
Ålder

Vid högre ålder ökar risken för sjukdomar och behandlingar med läkemedel som kan påverka erektionsförmågan. Att bara få en sexuell tanke, fantasi eller ett annat sinnesintryck, som tidigare kunde ge upphov till erektion på ett enkelt sätt, är inte så enkelt längre. Därför blir män alltmer beroende av direkt stimulering desto mer tiden går.

rokning-impotent
Rökning

De män som röker har – i större utsträckning – erektionsproblem än icke-rökare. Det har visats i flera vetenskapliga studier och orsakerna är flera. Rökning leder nikotinet till en omedelbar kärlsammandragning, vilket i sin tur leder till svårigheter att öka inflödet av blod till penis vid erektion.

depression-impotent

Depression

Studier visar att sannolikheten för män med depression ska få någon erektionsstörning är mellan 25 – 90 procent beroende på hur allvarlig situationen är. Man kan behöva söka vård för samtalsterapi eller medicinsk terapi för att komma ur sin depression. En del antidepressiva kan däremot ge försämrad erektionsförmåga som biverkan.

droger-impotent

Droger

Droger som hasch, amfetamin och heroin kan inte på något sätt förbättra vare sig erektionsförmågan eller sexlivet. Narkotika har nedbrytande effekter och skadar kroppens organ, vilket leder till nedsatt erektionsförmåga.

diabetes-impotent

Diabetes

Ungefär hälften av alla män med diabetes har någon grad av dysfunktionell erektion. Hos många diabetiker är faktiskt erektionsproblem det första tecknet på diabetes.

alcohol-impotent

Alkohol

Alkohol i små mängder kan ha en lugnande effekt på män med prestationsångest inför samlaget och på så sätt förbättra erektionsförmågan. Men så fort alkoholmängden ökar avtar den påtagligt och de som är kraftigt berusade kan bli tillfälligt impotenta.

 

Prostatacancer

De vanligaste sexrelaterade problemet för de män som hade prostatacancer var att de hade oförmågan att kunna få erektion. Upp till två tredjedelar av dem som opererats anger att de har potensproblem och närmare 30 procent av dem som fått strålbehandling lider av impotens.

stroke-impotent

Nervskador

Sjukdomar eller olyckor som Parkinson, MS, stroke och skallskador är ofta förenade med erektil dysfunktion. Det har och göra med att nerver och nervsignaler utgör en integrerad del av förmågan till erektion. Män med ryggmärgsskada får nästan alltid problem med sin sexuella förmåga.

lakemedel-impotent

Läkemedel

Ofta är det svårt att särskilja om det är läkemedlet eller sjukdomen i sig som ger erektionsstörningar. Många reagerar även helt olika på samma läkemedel. Ett läkemedel mot högt blodtryck kan ge vissa män erektionsproblem, medan andra klarar sig helt utan påverkningar.

stress-impotent

Livssituationer

Ekonomiska bekymmer, arbetslöshet, sorg, stress, relationsproblem och brist på kärlek är faktorer som kan påverka oss olika genom livet, bland annat genom sexuell hälsa. Bara att veta att erektionen har sviktat tidigare kan i sig öka frustrationen i sexuella situationer, vilket gör att erektionsstörningen fortsätter.

hjartinfarkt-impotent

Hjärt- kärlsjukdomar

40 procent av alla män med hjärt- kärlsjukdomar drabbas av erektionsproblem. Andelen växer med tilltagande ålder och för män över 50 år beror problemen oftast på dessa sjukdomar.

Majoriteten av erektionsproblem är behandlingsbara, oavsett om de beror på hjärt- kärlsjukdomen i sig eller har uppstått som en följd av behandling.

testosteron-impotent

Hormonella rubbningar

Könshormonet testosteron kan vara orsaken till såväl nedsatt sexuell lust som nedsatt erektionsförmåga. Hos män finns inte någon liknande naturlig nedgång av hormonnivåerna som det gör för kvinnligt östrogen. Däremot kan en minskad testosteronbildning i testiklarna vara ett resultat av sjukdomar eller åldersförändringar.